Média

Rozhovory

Rozhovor pro Český rozhlas Plus: „Místopředsedkyně České ženské lobby: Ať stát udělá platové audity a vyrovná mzdy mužů a žen na stejných pozicích“

Rozhovor pro časopis Rovné příležitosti v souvislostech: „Genderové stereotypy jsou i v hlavách samotných žen“

Anketa pro časopis Rovné příležitosti v souvislostech: „Je na Mezinárodním dni žen co slavit?“

Články

„Česká republika plýtvá lidským potenciálem“, Rovné příležitosti v souvislostech

Otevřený dopis na podporu sociálního bydlení, Pro Fair Play

„Co limituje kariérovou volbu žen a jak s tím pracovat v rámci kariérového koučinku“, Rovné příležitosti v souvislostech