O Evě

  • Pochází z Hradce Králové, nyní žije s manželem v Libni.
  • Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
  • Absolvovala roční stáž ve Výboru pro evropskou integraci v Poslanecké sněmovně ČR.
  • Tři roky pracovala jako koordinátorka sociálních projektů v evropské síti the European Contact Group. Díky tomu procestovala celou Evropu a poznávala inspirativní lidi i projekty.
  • V roce 2002 založila vlastní neziskovou organizaci – EKS, v jejímž čele dodnes stojí a která se zabývá vzděláváním a poradenstvím. V EKS se kromě managementu věnuje lektorování, kariérovému poradenství a koučinku.
  • Její srdcovou záležitostí je práce se znevýhodněnými ženami (migrantky, matky na rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnané), kterým pomáhá objevovat jejich skryté dovednosti, silné stránky a nalézt smysluplnou seberealizaci. Spoluzaložila Expertní komoru kariérového poradenství.
  • Pátým rokem je účastnicí psychoterapeutického výcviku pořádaného Českou společností pro analytickou psychologii a pracuje také jako terapeutka.
  • Na dvě období byla zvolena místopředsedkyní České ženské lobby, kde několik let působila jako členka výkonného výboru.
  • Dvakrát se za ČŽL účastnila veřejného slyšení před Výborem CEDAW (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen) v Oorganizaci spojených národů v Ženevě.
  • Členkou Strany zelených je od roku 2013 a v témže roce kandidovala na pražské kandidátce ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.