Priority

 • Chceme, aby ženy vydělávaly stejně jako muži. V Česku je průměrný rozdíl napříč trhem práce 19 %, a i na stejné pozici u stejného zaměstnavatele máme jeden z nejvyšších rozdílů v EU. Vedle opatření umožňujících rodinám rovnoměrnější rozložení péče a práce chceme, aby ženy znaly svou hodnotu na trhu práce. Proto podpoříme opatření pro zajištění přehlednosti a transparentnosti odměňování v zaměstnání. Dáme zaměstnancům právo sdílet výši své mzdy, platu nebo odměny z dohody nehledě na přání zaměstnavatele. Podpoříme zavedení auditu, který zjistí, zda zaměstnavatelé neodměňují ženy a muže nerovným způsobem. Pro pravidla veřejných zakázek navrhneme bonifikaci zaměstnavatelů, kteří budou opatření dodržovat a pravidelně ověřovat férovost odměňování žen a mužů.
 • Podpoříme vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy a vědeckých institucí. Vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politickém a veřejném rozhodování může díky zahrnutí různých životních zkušeností obohatit rozvoj demokratické společnosti a zvýšit kvalitu života jak žen, tak mužů.
 • Posílíme služby pomoci obětem domácího násilí, včetně toho
  genderově podmíněného. Chceme urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy a zlepšení vzdělávání v oblasti genderově podmíněného násilí, včetně posilování schopnosti policie a justice tyto případy řešit účinně a s citlivým přístupem k obětem. Zasadíme se o změnu definice znásilnění v trestním zákoníku tak, aby byl znásilněním každý sexuální akt, ke kterému dojde bez souhlasu všech zúčastněných.
 • Chceme mnohem větší dostupnost zařízení pro péči o děti
  předškolního věku jako jsou jesle, školky a dětské skupiny. Každé dítě od 2 let věku bude mít zákonný nárok na místo v takovém zařízení, s postupnou garancí místa pro každé dítě od jednoho roku. Tam, kde to zatím není možné, bude mít rodina nárok na proplácení hlídání jinou formou. Umožníme čerpat slevu na dani („školkovné“) na všechny formy placené péče o dítě. Tato zařízení budou v provozu i o prázdninách a jejich zřizování a provoz nebudou omezovány nadbytečnou byrokracií.
 • Nastavíme motivační pravidla pro zkrácené úvazky tak, aby bylo možné lépe sladit rodinu a práci. Zaměstnání na zkrácený úvazek bude pro firmy výhodnější z hlediska odvodů i administrativy.
 • Umožníme opravdu flexibilní rodičovskou, podobně jako ve Skandinávii. Rodiče si budou moci za všech okolností zvolit nejen délku, ale také například střídání po týdnech, sdílení týdne nebo sdílení dne (dopoledne matka, odpoledne otec apod.). K existující rodičovské přidáme bonus 4 měsíce pro druhého rodiče (nejčastěji otce), které nepůjdou převést na matku, protože chceme motivovat otce k častější péči o děti.
 • Ve výši důchodů zohledníme počty vychovaných dětí a dobu péče o osoby blízké, abychom odstranili znevýhodnění žen a náročnost profese.
 • Zavedeme manželství pro stejnopohlavní páry se všemi právy, včetně adopcí dětí.
 • Umožníme svobodnou volbu příjmení párů při sňatku a svobodné volby příjmení dětí.

Kompletní program ke stažení v .pdf

Program na volebním webu Zelených